Grenar Skriv ut Skicka sidan
AddThis Social Bookmark Button

Tävlingen Mästare 2010 Uleåborg har 38 tävlingsgrenar och 6 uppvisningsgrenar och ger studerande vid yrkesläroanstalter möjlighet att tävla i yrkesskicklighet på nationell nivå. Studerande, som under tävlingsåret fyller högst 20 år, kan delta.  

I uppvisningsgrenarna tävlar man inte om finländska mästerskap. Innan en gren blir vald till egentlig tävlingsgren testas den i ett par års tid som uppvisningsgren.

MästarePLUS-tävlingen arrangeras i fem olika grenar. MästarePLUS-tävlingen är en yrkesskicklighetstävling för studerande i behov av specialstöd. Det finns ingen övre åldersgräns men de tävlande bör ha fyllt 15 år.

I samband med Mästare-tävlingarna anordnas MästarePLUS-yrkesskicklighetstävlingar för studerande i behov av specialstöd. Deltagarna har något hinder eller handikapp, som påverkar vardagslivet. För att få delta förutsätts det att en IP (individuell plan för undervisningen) blivit fastställd för den studerande. Det finns ingen övre åldersgräns men de tävlande bör ha fyllt 15 år. Det har inte ännu fattats beslut om Abilympics-grenarna i tävlingarna i Mästare 2010 Uleåborg.

Grenar och grenansvariga
 
Samarbetspartners:
toyota_fin_small iss_finnrj_fin teknologiateollisuus_fin jalas_fin
oulu_fin electrolux_fin

porho

s-ryhma_fin
oakk luovi osekk_logo_rgb logo4