Toyota panostaa tulevaisuuden osaamiseen Print E-mail
Thursday, 15 April 2010 16:36
AddThis Social Bookmark Button
Unfortunately there is no translation available for this page

Toyota Auto Finland Oy:n omalla ammattioppilaitoksella on jo pitkään ollut yhteistyötä erilaisten ammatillista koulutusta tarjoavien tahojen kanssa. Vuosi sitten Toyota aloitti kumppanuuden myös Taitaja-kilpailuiden kanssa. Viime vuoden kilpailut synnyttivät kaikin puolin myönteisiä kokemuksia, ja Toyotalla ollaan erityisen tyytyväisiä suomalaisen osaamisen ja ammatillisen opetuksen tasoon. Tämä on luonut myönteistä uskoa taitavan työvoiman riittävyydestä myös tulevaisuudessa.

 

– Nykyinen taloudellinen tilanne paljastaa näkyvästi suomalaisen osaamisen ja ammattitaidon tärkeyden kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi pitkälle tulevaisuuteen. Mitä taas tulee Toyotan toimintoihin Suomessa tai autoalaan yleisemminkin, on meidän kaikkien etu pystyä varmistamaan ammattitaidon säilyminen ja kehittyminen alallamme, kertoo Toyota Auto Finland Oy:n kouluttaja Pekka Karvinen.

 

Yrityksen oman näkyvyyden parantamisen lisäksi Toyota haluaa kilpailuiden kautta panostaa erityisesti nuoriin taitajiin ja Suomen tulevaisuuden osaamiseen autoalalla. Toyotan ydinarvoihin kuuluu myös jatkuva oppiminen, ja siksi Toyota näkee kilpailut myös mahdollisuutena oppia uutta.

 

Tällä hetkellä Toyotalla kaivattaisiin valtion taholta voimakasta panostusta autoalan koulutuksen kehittämiseen niin opetusvälineiden, komponenttien kuin itse ajoneuvojen osalta. – Autoalaa ja varsinkin jälkimarkkinointia pitkään leimannut ajatus "rasvamontusta" ei pidä tänä päivänä enää paikkaansa, eikä oikeastaan ole pitänyt enää useampaan vuoteen. Niinkin jokapäiväisestä tuotteesta kuin autosta puhuttaessa puhutaan tänä päivänä merkistä riippumatta high-tech-teknologiasta. Erilaiset sulautetut järjestelmät ja monimutkainen elektroniikka ovat arkipäivää ajoneuvoissamme, Karvinen sanoo.

– Kärjistettynä tämän voisi tiivistää siten, että tämän päivän autotekniikan opetuksessa ei voida käyttää samoja komponentteja, työkaluja ja ennen kaikkea autoja kuin kymmenen tai kaksikymmentä vuotta sitten, jatkaa Karvinen.

 

Toyota on ollut jo pitkään Suomen ostetuin automerkki, ja Toyota Auto Finland Oy vastaa Suomessa sekä Toyota- että Lexus-autojen, ja niiden varaosien maahantuonnista ja markkinoinnista. Toyotalla on oma ammattioppilaitos, jonka tarkoituksena on ylläpitää jälleenmyyjäliikkeiden henkilöstön ammattitaitoa ja kouluttaa uutta henkilöstöä. Toyota Auto Finlandin ammattioppilaitos on perustettu jo vuonna 1977 ja se on Suomen ainoa opetushallituksen valvoma autoalan yksityinen oppilaitos.

 
In cooperation with:
toyota_fin_small iss_fin teknologiateollisuus_fin nrj_fin
oulu_fin electrolux_fin jalas_fin s-ryhma_fin
oakk luovi osekk_logo_rgb logo4