Mästarna, upp och hoppa! Skriv ut Skicka sidan
AddThis Social Bookmark Button
Mästare-tävlingarna handlar inte endast om tävlingsglädjen, egentligen utvecklar de studerande sina kunskaper för arbetslivet. Samarbetspartners är möjliga arbetsgivare för yrkeskunniga mästare.

Upp och hoppa! Så ljuder fältropen av Pohjois-Karjalan ammattiopistos finalistteam i Företagsamhet-grenen. Efter den första Mästare-tävlingsdagen har de på ledarplatsen liggande norrkarelare skapat ett motionscenterföretag som heter Get Up & Go!

Under den andra tävlingsdagen planerade framtidens unga företagare sin affärsverksamhet. Företagsamheten är i år med för första gången som en egentlig Mästare-tävlingsgren, när den på ett par föregående år har först tränats som en uppvisningsgren.

Företagsamheten final har sin klimax på torsdagen, den sista tävlingsdagen, på NRJ-Arenan fr.o.m. kl 10.30. På tillställningen presenterar alla lag sitt eget företag till publiken.

Mästare 2010-tävlingarnas andra dag lockade sammanlagt 24 000 besökare till tävlingsområdet. Totalt har 40 000 besökare gästat tävlingarna under de två första dagarna, vilket menar att besökarmålet 50 000 besökare torde nås på den sista tävlingsdagen.

Rekryterare på sökande fot

Företagsamma yrkesstuderande är eftertraktat arbetskraft också i företagsvärlden. Samarbetsföretagen av Mästare söker de bästa yrkesmän och –kvinnor för rekrytering från tävlingarna. En av de bästa morötterna på tävlingen är – vid sidan av FM-segern – en eventuell arbetsplats på ett företag inom den egna branschen.

"Så klart vill vi anställa de bästa för att jobba för oss”, berättar servicedirektören för ISS Uleåborg-Kajanaland, Tuija Kämä. ISS är med som Mästare-tävlingarnas huvudsamarbetspartner för tredje år i rad. ISS har lovat en sommaranställning till de som blir mästare på samarbetsgrenarna.

I år är ISS för första gången med också som MästarePLUS-grenarnas samarbetspartner.
"Samarbete med MästarePLUS är naturligt. Vi kan erbjuda varierande arbetsuppgifter som ger möjligheter i att ta hänsyn till medarbetarens speciella behov”, berättar Kämä.

Skolbänken i vuxenstorlek

Under onsdagen spred Mästare-evenemanget också på Uleåborgs gågata Rotuaari. På OpinTori delade expertarna inom vuxenutbildning ut information och uppmuntring till vuxna som överväger att söka sig till skolbänken igen.

Karriärvalutbildaren Kai Latvalehto från OAKK (Centrum för vuxenutbildning i Uleåborg) påminner att det är inte så många som nuförtiden klarar sig med endast en utbildning. Enligt Latvalehto är dagens modeord självstyrning som betyder den studerandes förmåga att klara sig självständigt av sina studier.

”En vuxen är inte lika snabb i att lära sig som ungdomarna med de vuxna är uthärdiga och deras motivation är hög. Den är den viktigaste faktorn för inlärningen. Vuxna har också livserfarenhet. Man hittar sin egen bransch med hjälp av de egna starkheterna”, berättar Latvalehto.
 

Kontaktuppgifter

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Mästare 2010 Uleåborg
Torikatu 21, 3. vån.
90100 Uleåborg
info@taitaja2010.fi

Samarbetspartners:
toyota_fin_small iss_finnrj_fin teknologiateollisuus_fin jalas_fin
oulu_fin electrolux_fin

porho

s-ryhma_fin
oakk luovi osekk_logo_rgb logo4