REKISTERISELOSTE Print E-mail
AddThis Social Bookmark Button
Unfortunately there is no translation available for this page

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä: 18.12.2008.

Rekisterinpitäjä
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Taitaja 2010 Oulu
Torikatu 21, 3. krs
90100 Oulu
faksi 010 27 21150

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marsa Jurvakainen
viestintäpäällikkö
Sähköposti: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Rekisterin nimi
Taitaja 2010 Oulun yhteystietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteystietojen ylläpito Taitaja 2010 Oulu -organisaation tiedotus-,  kilpailu- ja muuta viestintää varten.

Rekisterin tietosisältö
Internet-sivuilla kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai  Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet: ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä organisaation ulkopuoliset yksityishenkilöt / tahot pääse käsiksi niihin.  Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.


Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 
In cooperation with:
toyota_fin_small iss_fin teknologiateollisuus_fin nrj_fin
oulu_fin electrolux_fin jalas_fin s-ryhma_fin
oakk luovi osekk_logo_rgb logo4