REKISTERISELOSTE Skriv ut Skicka sidan
AddThis Social Bookmark Button
Det finns inga tillgängliga översättningar.

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivämäärä: 18.12.2008.

Rekisterinpitäjä
Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
Taitaja 2010 Oulu
Torikatu 21, 3. krs
90100 Oulu
faksi 010 27 21150

Rekisteriasioita hoitava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Marsa Jurvakainen
viestintäpäällikkö
Sähköposti: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

Rekisterin nimi
Taitaja 2010 Oulun yhteystietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus
Yhteystietojen ylläpito Taitaja 2010 Oulu -organisaation tiedotus-,  kilpailu- ja muuta viestintää varten.

Rekisterin tietosisältö
Internet-sivuilla kerättävät tiedot ilmenevät aina kyseessä olevasta kaavakkeesta.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai  Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet: ATK:lle talletetut tiedot
Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti eivätkä organisaation ulkopuoliset yksityishenkilöt / tahot pääse käsiksi niihin.  Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.


Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 
Samarbetspartners:
toyota_fin_small iss_finnrj_fin teknologiateollisuus_fin jalas_fin
oulu_fin electrolux_fin

porho

s-ryhma_fin
oakk luovi osekk_logo_rgb logo4